Thêu là gì, các kỹ thuật thêu

Dưới con mắt và bàn tay khéo léo của mình, người thợi thêu dùng cây kim, sợi chỉ làm ...