Khi nặn mụn xong không nên ăn gì là tốt nhất?

Khi nặn mụn xong sẽ giúp loại bỏ các cồi mụn dưới da, giúp lỗ ...