Bầu ăn trứng ngỗng có tốt ?

Bầu ăn trứng ngỗng có tốt không, có công dụng gì cho sự phát triển của ...