Bóc tách túi thai là gì, có nguy hiểm không?

Bóc tách túi thai có nguy hiểm không? Các bác sĩ sản khoa cho biết, ...